Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a HatKiss Kft. (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett deckmaster.hu domainen és aldomainjein elérhető Deckmaster prémium kártya webáruházban (továbbiakban Webáruház) elérhető termékértékesítési szolgáltatást igénybevevő, illetve a Webáruház oldalait látogató (továbbiakban Vásárló) általi használatának feltételeit. (Üzemeltető és Vásárló együttesen továbbiakban Felek). ÁSZF tartalmazza továbbá a Webáruházban történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket. Jelen ÁSZF magyar nyelven írodik, elektronikus formában létezik, nem kerül iktatásra, így esetleges korábbi változatai utólag nem elérhetők. ÁSZF hatályos változata folyamatosan elérhető a https://deckmaster.hu/aszf URL-en elérhető weboldalon. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Üzemeltető magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így jelen ÁSZF szerinti tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés HatKiss Kft-vel (a továbbiakban Üzemeltető) jön létre.

Cégnév:
HatKiss Kft.
Székhely:
4030 Debrecen, Zengő utca 13.
Cégjegyzékszám:
09-09-032051
Bejegyző hatóság (cégbíróság) neve:
Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
28792503-2-09
Számlavezető bank:
OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:
11738015-21462724
E-mail cím
shop@deckmaster.hu

2. A szerződés létrejötte

2.1. Ajánlattétel

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat a terméket részletesen bemutató oldalon (továbbiakban Termékoldal). A Vásárló a Termékoldalon szereplő, a termék árát részletező „Kosárba teszem” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor Vásárló a terméket a kosarába helyezi automatikusan átirányítódik a kosarában szereplő termék(ek)et, a választható szállítási-, és fizetési módokat, esetleges kedvezményeket részletező oldalra (továbbiakban Kosároldal). Ha a Vásárló kuponnal rendelkezik, lehetősége van kuponjának kódját a Kosároldalon megadnia. A kuponkód megadása után a kuponkód mező mellett található „OK” gombra kattintva a Webáruház üzenetben értesíti Vásárlót a kupon érvényességéről illetve esetleges érvénytelenségéről. Üzemeltető csak érvényes kuponkód megadása majd a kuponkód mező mellett található „OK” gomb lenyomása esetén köteles a kupon által biztosított kedvezményt a Vásárló megrendelésének végösszegéből levonni. A Kosároldalon lehetőség van továbbá a kosárban szereplő termék(ek) kosárból való eltávolítására. Ehhez a termék sorában található „Törlés” feliratú gombot kell Vásárlónak megnyomnia. Ha a Vásárló a Kosároldalon mindent rendben talál, akkor a megrendelési folyamatot a Kosároldalon található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytathatja. A megrendelés ezt követő lépése a Pénztár oldal (továbbiakban Pénztároldal). A vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges. A sikeres megrendelés érdekében a Pénztároldalon a Vásárló által kötelezően kitöltendő mezők a következők: Vezetéknév; Keresztnév; E-mail cím; Telefonszám; Számlázási név; Irányítószám; Város/település; Utca, házszám; Emelet, ajtó. Ezen túlmenően a sikeres megrendelés érdekében a választott szállítási módtól függően a szállítás sikerességét biztosítandó különböző szállítási információk Vásárló általi megadása is kötelező. Emelett Vásárlónak lehetősége van a rendeléssel kapcsolatos egyéb megjegyzéseit az „Egyéb megjegyzés a rendeléssel kapcsolatban” cimkéjű mezőben megadnia. Az adatok helyes kitöltése után Vásárló „Az Általános Szerződési Feltételekben írtakat elolvastam és elfogadom.” felirat mellett található kipipálható mező bejelölésével majd a „Megrendelés” gombra kattintással véglegesítheti és küldheti el megrendelését Üzemeltető részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt bármikor javítani tudja. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy Üzemeltető a Vásárló ajánlatát elfogadja.

2.2. Ajánlattétel visszaigazolása

Üzemeltető a megrendelés véglegesítésével elküldött ajánlatra, az ajánlat megérkezését követően automatikus e-mailben (továbbiakban Visszaigazolás) válaszol Vásárló részére. Ezen Visszaigazolás megerősíti, hogy Üzemeltető megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. A Visszaigazolás tartalmazza továbbá a megrendelés részleteit: megrendelt termék(ek) neve, egységára; termék(ek) árának összege; kedvezmény(ek) összege; szállítási mód megnevezése; fizetési mód megnevezése; szállítási díj; esetleges fizetési tranzakció eredménye; esetleges további teendők, fizetéssel, szállítással kapcsolatos információk. A Visszaigazolás nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Üzemeltetőhöz. Ajánlatának/megrendelésének Üzemeltetőhöz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. Üzemeltető a Vásárló ajánlatát egy külön elfogadó e-mail (továbbiakban Rendeléselfogadás) útján fogadja el melyben tájékoztatja Vásárlót, hogy ajánlatát elfogadta és a megrendelés feldolgozása elkezdődött. A szerződés az ajánlat Üzemeltető általi elfogadásáról szóló, az Üzemeltető által a Vásárló részére megküldött külön e-mail (Rendeléselfogadás) Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésével. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kapja meg az Üzemeltetőtöl az elküldött rendelésére vonatkozó Rendeléselfogadást. Ha a Vásárló a Rendeléselfogadásban szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a Rendeléselfogadás beérkezését követő 24 órán belül köteles jelezni az Üzemeltető felé. E határidő elteltét követően a Rendeléselfogadást az Üzemeltető akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Felek között a fentiek alapján nem jön létre írásba foglalt szerződés, a rendelés azonban Üzemeltető adatbázisában rögzítésre kerül és későbbi időpontban is hozzáférhető.

3. Adatok tárolása

Vásárló bizonyos adatait az Üzemeltető tárolja. A tárolt adatok körét, az adattárolás célját és egyéb körülményeit a Webáruház mindenkori hatályos Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza, mely folyamatosan elérhető a https://deckmaster.hu/adatvedelem URL-en elérhető weboldalon.
Vásárló elfogadja, hogy az Üzemeltető által üzemeltetett Webáruház felhasználói adatbázisában tárolt bármely, a vásárlás során megadott adat az Üzemeltető által átadásra kerüljön a WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.(1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek eljuttatása a vásárlóhoz, a termékek csomagolása, a csomag átadása a kézbesítést végző szolgáltató részére, visszáru kezelése.

4. Vásárló jogai és kötelezettségei

4.1. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében az Üzemeltető rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztó részére történő értékesítésre a fogyasztónak minősülő Vásárlót indokolás nélkül elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:
A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a jelen pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Vásárló az így biztosított elállási jogát a https://deckmaster.hu/docs/Elállási nyilatkozat-minta.pdf URL-en található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A jelen pontban meghatározott elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát jelen pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a jelen pontban meghatározott elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-sával összhangban gyakorolta.

4.1.1. Üzemeltető kötelezettségei a Vásárló elállása esetén

Ha a Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Üzemeltető a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az Vásárlónak visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Üzemeltetőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Üzemeltető kijelenti, hogy az elállási jog tárgyát képező termék visszafuvarozását nem vállalja.

4.1.2. Vásárló kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Üzemeltetőnek vagy Üzemeltető által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait (termék megnevezése, termékképek, termék magyar nyelvű leírása, ára, stb.) Vásárló megtekintheti az adott termékek bemutató oldalán.

6. Árak

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t. A termékek ára a szállítási díjat nem tartalmazza. Üzemeltető fenntartja a Webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát mind a termékek mind a szállítási és esetleges egyéb díjak esetén azzal, hogy a változtatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt és visszaigazolt termékek illetve szállítási díjak vételárát nem befolyásolja.
A Webáruházban esetenként megjelenő százalékos kedvezményeket egész számra kerekítve jelenítjük meg.

7. Szállítási módok, fizetési módok

A Webáruházban elérhető szállítási- és fizetési módokat, illetve az ezekhez kapcsolódó díjakat a Webáruház „Szállítási, fizetési módok” oldala tartalmazza, amely oldal a https://deckmaster.hu/szallitasi-fizetesi-modok URL-en érhető el.

7.1. Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Vásárló - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Üzemeltető költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Vásásrló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásásrló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Üzemeltető adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Vásárló az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló - választása szerint - az 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásásrló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3 A szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló szavatossági igényét írásban jelentheti be az Üzemeltetőnek küldött levélben (HatKiss Kft., 4030 Debrecen, Zengő utca 13.), vagy elektronikus levélben (shop@deckmaster.hu). A levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru Üzemeltető tulajdonában marad.

10. Felelősségkorlátozás

A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Üzemeltető nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a a Webáruház használatából, vagy üzemzavarából, a Webáruházban szereplő adatok, tartalmak az Üzemeltető tudta nélküli megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 Panaszkezelés

Vásárló a termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos kifogásait Üzemeltető elérhetőségeinek valamelyikén terjesztheti elő. A panaszkezelés során Üzemeltető az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el fogyasztónak minősülő Vásárlótól. Üzemeltető a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.
Üzemeltető a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Vásárló írásbeli panszát az alábbi címekre küldheti:
- HatKiss Kft., 4030 Debrecen, Zengő utca 13.
- shop@deckmaster.hu

11.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló jogvita a Felek közti tárgyalások során nem rendeződik, mind Vásárló mind Üzemeltető bírósági eljárást kezdeményezhet. Fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület:
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
Weboldal: www.bekeltetes.hu
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Ügyfélfogadási rend: Kedd, Szerda, Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00 (Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel)

12. ÁSZF egyoldalú módosítása

Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.10.20.
Jelen ÁSZF letölthető: https://deckmaster.hu/docs/ÁSZF.pdf

13. Záró rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (gazdasági reklámtörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadóak.

Kapcsolódó oldalak:

Letölthető doumentumok:

Prémium termékek

A Deckmaster.hu prémium kártya boltban bármelyik terméket is választod, biztos lehetsz benne, hogy kiváló minőséget vásárolsz.

Ingyenes szállítás

A szállítás magyarországi címre díjtalan amennyiben a kosárban lévő termékek kedvezményekkel csökkentett összértéke eléri a 16.000 Ft-ot!

100% garancia

Ha nem vagy megelégedve a megrendelt termékkek, csak küldd vissza 100 napon belül és a vételárat hiánytalanul visszakapod!